Giải pháp điện năng lượng mặt trời

Dịch Vụ Vận Tải Nâng Hạ

Phụ Kiện Điện năng lượng mặt trời+ Xem tất cả

Dịch vụ xử lý rác thải công nghiệp+ Xem tất cả

Tiêu hủy hàng hóa

Tiêu huỷ các loại hàng hoá, hàng hết hạn, hàng nhái, thực phẩm bẩn, hàng hoá không kiểm dịch được,….

Xử lý chất thải nguy hại

Xử lý CTNH với khối lượng nhỏ, các đơn vị không có sổ chủ nguồn thải, các đơn vị phát sinh hàng năm….

Xuất & nhập khẩu phế liệu

Nhà máy xử lý chất thải của chúng tôi là đơn vị có đủ khả năng Xuất nhập khẩu phế liệu, với vị trí……

Mua Bán phế liệu

Chúng tôi là đơn vị có năng lực để cung cấp dịch vụ: xử lý chất thải nguy hại, xử lý chất thải công nghiệp…